www.mzqd.net > js怎么把数组转换成json字符串

js怎么把数组转换成json字符串

JS 字面量对象 转成 json 字符串 var arr = [1,2,3, { a : 1 } ];JSON.stringify( arr ); 字符串解析成 JSON var str = '[1,2,3,{"a":1}]';JSON.parse( str );

方法如下: 12345678910 function tojson(arr){ if(!arr.length) return null; var i = 0; len = arr.length, array = []; for(;i

JsonConfig jsonConfig = new JsonConfig(); jsonConfig.setExcludes(excludes); JSONArray fromObject = JSONArray.fromObject(obj,jsonConfig); String json = fromObject.toString();//json格式的字符串

JSON.stringify(obj)将JSON转为字符串,如果还有什么不懂得可以来找我,裙《二九六》:《五九1》:《二九零》

用下面的函数: eval ("(" + JSON格式的字符串 + ")"); 或者用dojo var jsnObj = dojo.fromJson(JSON格式的字符串);

1、javascript里面的数组都是关联数组吧?js对象的本质就是关联数组。索引数组也就是常说的数组,数组是对象,所以数组的本质也是关联数组,但通常没人这么说。2、唯一区别就是:索引数组的索引只能是0和正整数,但它是有序的。关联数组的索引很...

非IE浏览器有内置 JSON对象, 可以通过 JSON.stringify(json)得到字符串,IE的话, 可以引入一个 json2.js库,语法是一样的, 字符串转json是JSON.parse(jsStr)

JS 字面量对象 转成 json 字符串 1 2 var arr = [1,2,3, { a : 1 } ]; JSON.stringify( arr ); 字符串解析成 JSON 1 2 var str = '[1,2,3,{"a":1}]'; JSON.parse( str );

JSON.stringify(obj)将JS对象转为字符串。 var json = { aa: ['sdddssd'], bb: [ '892394829342394792399', '23894723984729374932874' ], cc: ['11111111111111'] } => var string = JSON.stringify(json) string: {"aa":["sdddssd"],"bb":["89...

var obj = eval('(' + str + ')'); var obj = str.parseJSON(); //由JSON字符串转换为JSON对象 var obj = JSON.parse(str); //由JSON字符串转换为JSON对象

网站地图

All rights reserved Powered by www.mzqd.net

copyright ©right 2010-2021。
www.mzqd.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com