www.mzqd.net > js怎么把数组转换成json字符串

js怎么把数组转换成json字符串

1、javascript里面的数组都是关联数组吧?js对象的本质就是关联数组。索引数组也就是常说的数组,数组是对象,所以数组的本质也是关联数组,但通常没人这么说。2、唯一区别就是:索引数组的索引只能是0和正整数,但它是有序的。关联数组的索引很...

var data= JSON.parse(jsonString);

非IE浏览器有内置 JSON对象, 可以通过 JSON.stringify(json)得到字符串,IE的话, 可以引入一个 json2.js库,语法是一样的, 字符串转json是JSON.parse(jsStr)

1 换回字符串 var myObjectInJSON = myObject.toJSONString();//也没有这个方法 var jsonStr = JSON.stringify( obj ); var jsonStr = jQuery.stringifyJSON(obj);//没有这个方法,误导我 2 转为json对象 var bToObj=JSON.parse(b); jQuery.pars...

方法如下: 12345678910 function tojson(arr){ if(!arr.length) return null; var i = 0; len = arr.length, array = []; for(;i

var str = "['同意','不同意']"; var arr = eval('('+str+')'); var newArray = []; for (var i = 0 ; i < arr.length ; i++) { var obj = {}; obj.text = arr[i]; obj.value = arr[i]; newArray.push(obj); } alert(newArray); 或者 var str = ...

JSON.stringify(obj)将JSON转为字符串,如果还有什么不懂得可以来找我,裙《二九六》:《五九1》:《二九零》

普通的数组格式是:['a','b','c'] JSON的格式是:{'1':'a','2':'b','3':'c'} 所以把数组循环一下就可以了; var a = ['a','b','c'];var json = {};for(var i=0;i

var i = 0, str = ' [{"name":"aaa","age":"22"},{"name":"bbb","age":"33"}] ', arr = JSON.parse(str), len = arr.length; for (i; i < len; i++) { console.log(arr[i].name); console.log(arr[i].age); } 还望采纳谢谢,如有问题请联系我

参考思路: 需要在服务器端解析json字符串,然后用字符串拼接成数组或是添加到数组中; 参考代码: //var jsonstr; function ff(){ var a = new Array(); a[0]='www'; a[1]='jzhpeng'; var i,jsonstr; jsonstr="[{"; for(i=0;i

网站地图

All rights reserved Powered by www.mzqd.net

copyright ©right 2010-2021。
www.mzqd.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com